ΑΡΘΡΟ 1ο

Από τους Έλληνες Καρκινοπαθείς ιδρύεται, με έδρα τη ΛΑΡΙΣΑ, Σωματείο μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία ´Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας´.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοποί του Σωματείου είναι:

Α. Η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών του για την εξασφάλιση μιας τέλειας και όσο το δυνατόν ολοκληρωμένης αποκατάστασης (rehabilation).

Β. Η ψυχολογική προετοιμασία όσων πρόκειται να υποβληθούν σε οποιαδήποτε μορφής θεραπεία  για την αντιμετώπιση κάποιας μορφής καρκινώματος και η υποδοχή των καινούργιων καρκινοπαθών, για να μπορέσουν να προετοιμαστούν στην αντιμετώπιση των αναγκών της μελλοντικής καθημερινής ζωής του καρκινοπαθούς.

Γ. Η συνεργασία  με ειδικούς με ειδικούς επιστήμονες γιατρούς ογκολόγους, των Νοσοκομειακών Πανεπιστημιακών ή μη ιδρυμάτων και όλων των θεραπευτικών ιδιωτικών ή μη τοιούτων, με σκοπό την άμεση επαφή ιατρού και ασθενούς για ενημέρωση και προσαρμογή στα όποια σύγχρονα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης.

Δ. Η καλλιέργεια του πνεύματος συναδελφοσύνης, φιλίας και αγάπης μεταξύ των καρκινοπαθών ως και η δημιουργία ενός οικογενειακού μεταξύ των περιβάλλοντος, με την πιο πλατιά έννοια.

Ε. Η πληροφόρηση του κοινού για την κατάσταση και τους τρόπους βοήθειας και ενισχύσεως του καρκινοπαθούς και η ανάπτυξη στενών σχέσεων φιλίας με όλους εκείνους που θα ήσαν διατεθειμένοι να συμπαρασταθούν με κάθε μέσον στο έργο του Συλλόγου.

ΣΤ. Η διαρκής μέριμνα και φροντίδα για την αποφυγή κάθε κοινωνικής δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής που θα είναι ξένη στον κύριο και πρωταρχικό στόχο του Συλλόγου που είναι η υγεία, ψυχική ηρεμία και πλήρης αποκατάσταση (rehabilation) των μελών του.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Όλοι οι παραπάνω σκοποί υλοποιούνται από τον Σύλλογο με την δραστηριότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα με τα παρακάτω μέσα:

α) διαλέξεις,

β) Συγκεντρώσεις,

γ)Δημοσιεύσεις στον τύπο,

δ)Έκδοση βοηθητικών και ενημερωτικών εντύπων με αποκλειστική ύλη την υγεία και αποκατάσταση (rehabilation) του καρκινοπαθούς,

ε) έκδοση περιοδικού ή δελτίου που να περιλαμβάνει εκτός από τα στην παράγραφο

δ)του άρθρου αυτού προαναφερόμενα νέα και ειδήσεις , από την δραστηριότητα των ομοειδών Συλλόγων του εξωτερικού,

στ) οργάνωση εκδηλώσεων με την ευκαιρία της εορτής της προστάτιδας του Συλλόγου Ζωοδόχου Πηγής,

ζ) ίδρυση και λειτουργία εντευκτηρίου, γραφείου, βιβλιοθήκης και εξασφάλιση χώρου παραμονής αυτών που κάνουν θεραπεία και βρίσκονται μακράν του Νοσοκομείου,

η) οργάνωση Σεμιναρίων για την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου πάνω στα καινούργια επιτεύγματα της επιστήμης για την αντιμετώπιση του καρκίνου, ως επίσης για την εκπαίδευση των μελών, ώστε να γίνουν ικανοί για τη μετάδοση στους ασθενείς καρκινοπαθείς όλων των επιστημονικών ιατρικών δεδομένων που θα τονώσουν το ηθικό τους,

θ) δεξιώσεις συνεντεύξεις τύπου και εκδρομές,

ι) ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές ια)οργάνωση του Συλλόγου σε Β’ βάθμιο συνδικαλιστικό όργανο,

ιβ) κάθε άλλο νόμιμο μέσο που θα κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Μέλη του Σωματείου γίνονται Καρκινοπαθείς ανεξαρτήτως φύλου, που έχουν ποσοστό αναπηρίας, αποδεδειγμένο από απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής, από 50% και άνω και αφού έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Το ΔΣ μπορεί να ανακηρύξει ως επίτιμα μέλη, όσα άτομα έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στους Καρκινοπαθείς.

Αυτοί που προσφέρουν δωρεές ή κληροδοτήματα αξιόλογου χρηματικής αξίας ανακηρύσσονται δωρητές ή ευεργέτες. Η ανακήρυξη τους γίνεται  κατόπιν πρότασης του ΔΣ και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης, το ΔΣ μπορεί να ανακηρύξει ακόμα και ως αρωγά μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που καταβάλλουν τακτικά οικονομική εισφορά για τους σκοπούς του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Για να γίνει ένα άτομο μέλος του Συλλόγου πρέπει να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με την οποία ζητά την εγγραφή του στη δύναμη του Συλλόγου και να επισυνάπτει συμπληρωμένο το έντυπο εγγραφής το οποίο συντάσσει και τυπώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και να καταβάλλει το παράβολο εγγραφής. Επίσης, οφείλει να προσκομίσει και Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή οποιαδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει το ποσοστό αναπηρίας.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Παύει να είναι μέλος του Συλλόγου ένα μέλος είτε γιατί διαγράφτηκε από τη Γενική Συνέλευση, είτε γιατί αποχώρησε μόνο του από τον Σύλλογο και δηλώνει την βούληση του αυτή εγγράφως.

Η διαγραφή γίνεται πάντοτε ύστερα από προηγούμενη ειδοποίηση με συστημένη επιστολή και στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α) εάν ενεργήσει κατά τέτοιο τρόπο που να είναι αντίθετος στους σκοπούς του συλλόγου.

Β) εάν επιδιώκει την ανάμειξη του Συλλόγου σε κομματικής φύσεως θέματα.

Γ) εάν συμπεριφέρεται προκλητικά και ανάρμοστα στα μέλη του Συλλόγου και συγγενικά τους πρόσωπα, στις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Το ΔΣ μπορεί να αναστείλει την ιδιότητα μέλους του Συλλόγου σύμφωνα με το α,β,γ, όταν αυτό καλείται να δώσει εξηγήσεις και αυτές δεν είναι επαρκείς. Ακόμα, ακολουθεί έγγραφη επίπληξη και αν συνεχιστεί η ίδια συμπεριφορά, το ΔΣ μπορεί να αναστείλει την ιδιότητα μέλους του Συλλόγου ή μέλους του ΔΣ και στην επόμενη Γενική Συνέλευση προτείνεται η διαγραφή του με τη μυστική ψηφοφορία.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα και  ίσες υποχρεώσεις και είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν κάθε βοήθεια και συμβουλή που είναι αναγκαία, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού αυτού, για την πρόοδο, επιτυχία και ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου. Ειδικότερα υποχρεούνται να :

Α) Μεταδίδουν τις εμπειρίες τους στους καινούργιους καρκινοπαθείς και στις οικογένειες τους.

Β) Συμμετέχουν σε συνέδρια και εκδρομές με ομοειδή σωματεία και να ανταλλάσσουν γνώμες και απόψεις σχετικά με την αλληλοβοήθεια πάνω στις συνθήκες της ζωής του καρκινοπαθούς.

Γ) Επισκέπτονται τους υπό θεραπεία ευρισκόμενους στα νοσοκομεία καρκινοπαθείς για να τους ενθαρρύνουν.

Δ) Ενημερώνουν τους καινούργιους καρκινοπαθείς πάνω στην καινούργια ζωή που θα κάνουν από δω και πέρα και ότι θα ζήσουν ευτυχείς, ακόμα και με την όποια σωματική ή μη βλάβη.

Όλα τα παραπάνω θα πραγματοποιούνται ύστερα από εντολή ή σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, σύμφωνα με όσα προβλέπει το καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Ο Σύλλογος θα βρίσκεται σε συνεργασία με τις Δημόσιες Αρχές ή άλλες οργανώσεις και ειδικότερα μεικτά Αντικαρκινικά Ινστιτούτα της χώρας ή της αλλοδαπής και με θέματα που αφορούν μόνο την υγεία και ειδικότερα με την υγεία των καρκινοπαθών καθώς και με τις Α’ βάθμιες, Β’ βάθμιες, Γ’ βάθμιες οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρία.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Τον Σύλλογο τον διοικεί και διαχειρίζεται συμβούλιο από 7 μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για τρία χρόνια αυτή αρχίζει από την ημέρα που θα εκλεγεί και λήγει μόλις συγκροτηθεί το σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται κάθε τρίτο από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου το αργότερο μέχρι (τρεις) 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από την εκλογή στέλνει τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά. Η εκλογή γίνεται μυστικά παρουσία νομικού συμβούλου ή δικαστικού με ψηφοδέλτια που καταρτίζει ο Σύλλογος. Η προτίμηση σημειώνεται με σταυρό που γράφεται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου με μαύρου ή μπλε χρώματος γραφίδα. Η με όποιο τρόπο παραβίαση του απορρήτου αυτού κάνει άκυρο το ψηφοδέλτιο. Με την εκλογή των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται μαζί τέσσερα (4) αναπληρωματικά μέλη, καθώς και τριμελείς εξελεγκτική επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά που έχει ως έργο τον έλεγχο της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης  του Συλλόγου κάθε έτους και η θητεία της είναι όση και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τριετής.

Στη διάθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, τίθενται άπαντα τα τηρούμενα βιβλία του Συλλόγου, τα διπλότυπα  εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών ως και άπαντα τα σχετικά προς έλεγχο στοιχεία.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή τίθενται άπαντα τα τηρούμενα  βιβλία του Συλλόγου, τα διπλότυπα εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών ως και άπαντα τα στοιχεία προς έλεγχο στοιχεία. Η Εξελεγκτική Επιτροπή με βάση τα παραπάνω δεδομένα, συντάσσει έκθεση επί των αποτελεσμάτων κάθε ετήσιας διαχειριστικής περιόδου, την οποία υποβάλλει  δια του Διοικητικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τα μέλη που εκλέχθηκαν για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο  καλούνται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή τους από τον σύμβουλο που πήρε τους περισσότερους ψήφους και συγκροτούνται σε σώμα. Εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, τον ταμία και τα μέλη.

Ύστερα από αυτά γίνεται η παράδοση και η παραλαβή των αρχείων (βιβλίων) του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία φόρα τουλάχιστον σε δύο (2) μήνες ύστερα από εγγραφή πρόσκληση του Προέδρου.

Συνεδριάζει ακόμη και έκτακτα όποτε είναι ανάγκη  και  με πρόσκληση του Προέδρου ή τριών (3) μελών τουλάχιστον του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και όταν υπάρχει ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις για προσωπικά ζητήματα παίρνονται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές και δύνανται να τις παρακολουθούν και οποιαδήποτε μέλη του Συλλόγου, για να συμμετάσχουν κατόπιν αδείας του Προέδρου στις συζητήσεις και εκφέρουν την γνώμη τους χωρίς να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε τυχόν ψηφοφορία που θα ήθελε προκύψει.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Σύμφωνα με το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει κάθε μέτρο που συμφέρει στην υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου και κατευθύνει κάθε ενάργεια και εκδήλωση του Συλλόγου, συντονίζοντας τις ενέργειες αυτών που θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ύστερα από την λήξη της θητείας τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που για οποιοδήποτε λόγο  αποχωρούν από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν να λήξει η θητεία  τους, αντικαθίστανται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας από τους επιλαχόντες που εκλέχθηκαν στις αρχαιρεσίες και με την σειρά επιτυχίας. Αν φύγουν πάνω από τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσονται εκλογές.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες που του δίνονται από τους Νόμους του Κράτους κι από το καταστατικό του Συλλόγου. Ακόμα και κάθε άλλη δικαιοδοσία για την οποία δεν είναι αρμόδια η Γενική  Συνέλευση  ή που δεν προβλέπεται Ειδικότερα είναι αρμόδιο για την διαχείριση  της περιουσίας του Συλλόγου, την έκδοση ενημερωτικού ή βοηθητικού περιοδικού, την πρόσληψη υπαλλήλων, τον διορισμό δικηγόρου και την σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού, για τον οποίο χρειάζεται ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μεριμνά για την υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, συγκαλεί τις Γενικές  Συνελεύσεις και εκτελεί τις αποφάσεις αυτής. Εισηγούμενο σ’ αυτήν τα αφορούντα για τον Σύλλογο γενικότερα θέματα και λαμβάνει κάθε μέτρο απαραίτητο για την πρόοδο το Συλλόγου.

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ο εσωτερικός κανονισμός συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται  από την Γενική Συνέλευση. Ο κανονισμός αφορά στην εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου, μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν και ισχύει εφόσον δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού αυτού.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις στις οποίες δεν συμφωνούν και η μη συμφωνία έχει καταγραφεί στα πρακτικά. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη που είναι απόντα.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι  παρόντα σε κάθε συνεδρίαση του. Όποιο μέλος απουσιάσει σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογία, κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματός του ύστερα από απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού προηγουμένως  κληθεί για να αναφέρει τους λόγους της απουσίας του.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών.

Συνάπτει συμφωνίες και συμβάσεις με τρίτους κατόπιν όμως αποφάσεως και εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως.

Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και τα γραμμάτια εισπράξεως του ταμείου και γενικώς επιμελείται και υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε έγγραφο του Συλλόγου.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ή ο Γενικός Γραμματέας ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί από αυτό.

Επίσης, ο Πρόεδρος συντάσσει την έκθεση δραστηριότητας του Συλλόγου, η οποία υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ο Γενικός Γραμματέας φυλλάτει τα βιβλία, τα έγγραφα τα οποία συντάσσει και τη σφραγίδα του Συλλόγου. Τηρεί την αλληλογραφία, το μητρώο των μελών, το πρωτόκολλο, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως και υπογράφει μετά του Προέδρου τα χρηματικά εντάλματα και παρίσταται του προσωπικού.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

Ο Ταμίας φροντίζει για τις εισπράξεις και πληρωμές οι οποίες θεωρούνται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Τηρεί τα βιβλία διαχειρίσεως και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε χρόνο λεπτομερειακή έκθεση για την κατάσταση που βρίσκετε το ταμείο.

Είναι υπεύθυνος για κάθε χρηματική απώλεια ή ταμειακή ανωμαλία.

Όταν το ποσό που βρίσκετε στα χέρια του περάσει το ποσό που κάθε τόσο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο καταθέτει στην τράπεζα το επιπλέον αυτό ποσό. Από την τράπεζα μπορεί ο ταμίας να αποσύρει το μέρος ή και ολόκληρο το ποσό των καταθέσεων μόνο ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το έγγραφο που έχει προσυπογράψει ο Πρόεδρος ο Γεν. Γραμματέας και ο ίδιος.

Επιμελείται σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της συντάξεως του προϋπολογισμού και του απολογισμού κάθε έτους. Επίσης, γίνεται ταμειακή ενημέρωση του ΔΣ κάθε τρεις (3) μήνες.

Όταν απουσιάζει ο ταμίας αναπληρώνεται από ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύεται αυτό και με ευθύνη αυτού.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

Η τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου ή εάν αυτό επιβάλλεται από σοβαρούς λόγους κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου όχι όμως πέρα από το Μάιο μήνα.

Στην Γενική Συνέλευση υποβάλλεται προς έγκριση η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο ισολογισμός και ο απολογισμός της χρονιάς που τελείωσε ο προϋπολογισμός εξόδων του χρόνου που έρχεται.

Η Γενική Συνέλευση γίνεται έκτακτα όταν είναι ανάγκη ή όταν το ζητήσουν γραπτώς το ένα έβδομο (1/7) των τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Στην αίτηση πρέπει να γράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην Γενική αυτή Συνέλευση πρέπει να είναι παράγοντες αυτοί που υπέγραψαν την αίτηση.

Συζητήσεις για θέματα που είναι αντίθετα στους νόμους του κράτους και το καταστατικό αυτό απαγορεύονται.

Εφόσον όμως η Γενική Συνέλευση κρίνεται ότι τα θέματα για τα οποία ζητήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση μελών είναι αβάσιμα και έγιναν για κωλυσιεργεία, δικαιούται να θεωρήσει την αίτηση ως ανάρμοστη συμπεριφορά και να επιβάλλει στους αιτούντες τα έξοδα της συνέλευσης.

Το αβάσιμο θέμα δεν μπορεί να υποβληθεί πάλι από τα ίδια πρόσωπα πριν από την παρέλευση 2ετίας.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με προκλήσεις που κοινοποιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν και αναφέρονται σ’ αυτές ο τόπος, τα θέματα που θα συζητηθούν , η ημέρα, η ώρα.

Όταν πρόκειται για αρχαιρεσίες οι προκλήσεις πρέπει να αποστέλλονται πριν από είκοσι (20) ημέρες από τη Γεν. Συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 1/3 των μελών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση ξαναγίνεται στον ίδιο τόπο, στην ίδια μέρα και ώρα με τα ίδια θέματα, ύστερα από μια εβδομάδα. Η απαρτία τώρα γίνεται με οσαδήποτε τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι παρόντα.

 

 ΑΡΘΡΟ 25ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή με πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών.

Για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την οποία είναι απαραίτητη η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 26ο

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας η Γενική Συνέλευση προχωρεί στις εργασίες με την εκλογή τριμελούς προεδρείου.

Οσάκις πρόκειται η Γενική Συνέλευση να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο ή να διεξαχθεί οποιαδήποτε άλλη ψηφοφορία, η εκλογή αυτή διεξάγεται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής επιτροπής η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση δια ανατάσεως της χειρός, όπως και το τριμελές Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Η Εφορευτική Επιτροπή συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρό της.

Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται με την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως. Περί της διεξαγωγής των εκλογών, των αποτελεσμάτων αυτών και λοιπών η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό το οποίο αφού υπογράφει από όλα τα μέλη της καθώς και από το νομικό συμβούλιο ή δικαστικό, αντιπρόσωπο παραδίδεται στη Διοίκηση του Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 27ο

Ύστερα από την έγκριση της λογοδοσίας των πεπραγμένων και του απολογισμού και ισολογισμού, η Γεν. Συνέλευση προχωρεί με μυστική ψηφοφορία και μπροστά στην εφορευτική επιτροπή στην εκλογή του επταμελούς (7) Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτυχόντες είναι εκείνοι που παίρνουν τους περισσότερους ψήφους από τα παρόντα τακτικά μέλη του Συλλόγου.

Το κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβάλλονται με γραπτή αίτηση το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων καμία υποψηφιότητα δεν ανακαλείται ούτε γίνεται δεκτή. Για την άσκηση του δικαιώματος εκλογής πρέπει τα τακτικά μέλη να είναι ταμειακώς εντάξει κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 28ο

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συλλόγου προσφέρουν της υπηρεσίες τους εθελοντικώς και χωρίς καμία αμοιβή.

Οι πόροι του Συλλόγου είναι η υποχρεωτική εισφορά των μελών κάθε χρόνο και το δικαίωμα εγγραφής. Οι εισφορές και το δικαίωμα εγγραφής,  αναπροσαρμόζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά που αυτό θεωρεί την αναπροσαρμογή αναγκαία. Με το καταστατικό αυτό καθορίζεται το δικαίωμα εγγραφής σε τρία ευρώ (€3) και η συνδρομή του μέλους για κάθε χρόνο ένα ευρώ (€1) τον μήνα. Εκτός από τα πάγια αυτά έσοδα ο Σύλλογος μπορεί να έχει και άλλα έκτακτα έσοδα από δωρεές, κρατικές ή δημόσιες επιχορηγήσεις. Μπορούν να ζητηθούν έκτακτες από τα μέλη όταν αυτό έχει αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Συλλόγου ή για άλλη νόμιμη αιτία. Μπορεί να διοργανώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων καρκινοπαθών μελών του Συλλόγου.

Το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει ακόμα, σύμφωνα με την οικονομική ευρωστία του Συλλόγου, για την μη καταβολή συνδρομής, για το τρέχον έτος με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, η οποία λαμβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε νέου έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 29ο

Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου τα αρχεία που προέρχονται σε Β’βάθμιο ομοειδές όργανο και η περιουσία του χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των καρκινοπαθών του Ογκολογικό Νοσοκομείο της έδρας του.

Εκκαθαριστικές ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του Συλλόγου, που ενεργούν όλοι μαζί και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Αυτοί υποχρεούνται ύστερα από τον τερματισμό του έργου τους και να υποβάλλονται στην αρχή που εποπτεύει, έκθεση για τις ενέργειες που έκαναν για να εκκαθαρίσουν την περιουσία του Συλλόγου. Η διάρκεια της εκκαθάρισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ένα χρόνο.

 

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα που φέρει κυκλοτερώς με κεφαλαία γράμματα γραμμένα τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ Λάρισας» και στο μέσον το έτος ιδρύσεως 2006.

Ο Σύλλογος έχει προστάτιδα των ΖΩΟΔΟΧΟ ΠΗΓΗ και η ημέρα της γιορτής της είναι υποχρεωτική αργία για τα μέλη. Είναι ημέρα ομαδικού εκκλησιαστικού και εξορμήσεων στα Νοσοκομεία για την ενθάρρυνση και βοήθεια εκείνων που έχουν υποστεί αντικαρκινική θεραπεία.

 

ΑΡΘΡΟ 31ο

Για ότι δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ισχύουν τα οριζόμενα υπό του Αστικού Κώδικα.

 

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Μέχρι να εγκριθεί το καταστατικό αυτό ο Σύλλογος, θα διοικείται από προσωρινή  επιμελή (7) Διοικούσα επιτροπή, που θα ενεργήσει νόμιμα για την αναγνώριση του Συλλόγου στο οικείο Πρωτοδικείο, για την εγγραφή νέων μελών και την εγγραφή του Σωματείου στην Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος. Θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έγκριση του καταστατικού για να εκλεγεί το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 33ο

Το καταστατικό έχει τριάντα τρία (33) Άρθρα, ψηφίστηκε ομόφωνα κατά άρθρο και σύνολο από την Γενική Συνέλευση των ιδρυτών του Συλλόγου που έγινε στις 27/2006 στη Λάρισα και θα ισχύσει ύστερα από τη νόμιμη έγκριση του από το πρωτοδικείο Λάρισας και την εγγραφή του Σωματείου στο οικείο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Λάρισας.

 


 

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Μαρία Γκρέτση
2 Σούζη Σταυριανού
3 Θεοδοσία Παναγούλη
4 Κωσταντίνα Ρομπιέ
5 Μαρία Λαδά
6 Δημήτριος Κώτσιος
7 Ειρήνη Καλαϊτζόγλου
8 Ευδοξία Γώγου
9 Σοφία Ζαβού
10 Αικατερίνη Τάψα
11 Ελένη Κόκκα
12 Αναστασία Γιαννακοπούλου
13 Αναστασία Μιχαλοπούλου
14 Μηλίτσα Κωστή-Γεωργάκη
15 Περσεφόνη Σακαλή
16 Αφροδίτη Κουσκούλη
17 Βασίλη Μαρινάκη
18 Ανθή Παπαβασιλείου
19 Γρηγόριος Σταυριανός
20 Ολυμπία Μαλτέσιου
21 Βασιλική Κορδέλλα