Πρόεδρος: Ιωάννα Καραβάνα

Αντιπρόεδρος: Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου

Γραμματέας: Μαρία Κόκουβα

Ταμίας: Χρήστος Χρήστου

Μέλη: Ιωάννης Γκούμας, Όλγα Τσιούρβα , Χρήστος Έξαρχος