Πρόεδρος: Ιωάννα Καραβάνα

Αντιπρόεδρος: Όλγα Τσιούρβα

Γραμματέας: Ιωάννης Γκούμας

Ταμίας: Χρήστος Χρήστου

Μέλη: Άρτεμη Καραγιάννη, Πηνελόπη Λιάκου , Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου