Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

//Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
logo

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας
Την 1η Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. στον αύλειο χώρο του Μύλου του Παπά( είσοδος Γεωργιάδου ) θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας σύμφωνα με το άρθρο 10 και το άρθρο 22 του καταστατικού του μετ’ αναβολής λόγω των περιοστικών μέτρων της πανδημίας.
Εφόσον την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, η επαναληπτική Τακτική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ..στον ίδιο χώρο.
Στη ΓΣ θα υποβληθούν προς έγκριση: έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, ισολογισμός και απολογισμός 2019-2020 και ο προϋπολογισμός εξόδων του έτους 2021.
Κατά τη διάρκεια της ΓΣ θα τηρηθούν όλα τα αναγκαία και εκ του νόμου προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης των συμμετεχόντων.
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.
Η Πρόεδρος
Ιωάννα Καραβάνα
Ο Γραμματέας
Ιωάννης Γκούμας
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email