Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2019-2022

//Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2019-2022

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2019-2022

Πρόεδρος : Καραβάνα Ιωάννα

Aντιπρόεδρος : Τσιούρβα Όλγα

Γραμματέας : Γκούμας Ιωάννης 

Ταμίας : Χρήστου Χρήστος Χρήστος

Μέλος : Καραγιάννη Άρτεμις

Μέλος : Λιάκου Πηνελόπη

Μέλος : Χαραλαμπίδου Αλεξάνδρα 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email