Πρόεδρος : Καραβάνα Ιωάννα

Aντιπρόεδρος : Τσιούρβα Όλγα

Γραμματέας : Γκούμας Ιωάννης 

Ταμίας : Χρήστου Χρήστος Χρήστος

Μέλος : Καραγιάννη Άρτεμις

Μέλος : Λιάκου Πηνελόπη

Μέλος : Χαραλαμπίδου Αλεξάνδρα