Φωταγώγηση του κτιρίου της Ιατρικής Σχολής (Οκτ 2014)

///Φωταγώγηση του κτιρίου της Ιατρικής Σχολής (Οκτ 2014)
Φωταγώγηση του κτιρίου της Ιατρικής Σχολής (Οκτ 2014)

Φωταγώγηση του κτιρίου της Ιατρικής Σχολής (Οκτ 2014)

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 2014

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email