Από όλες τις γυναίκες εμείς σήμερα επιλέγουμε να τιμήσουμε τις γυναίκες, νοσηλεύτριες και γιατρούς που δίνουν καθημερινά μάχες ζωής.

Γυναίκες με οικογένειες ή χωρίς, γυναίκες νέες ή μεγαλύτερες, γυναίκες με προβλήματα οικονομικά, επαγγελματικά, προσωπικά, κοινωνικά.

Γυναίκες που δεν το βάζουν κάτω, γυναίκες που όταν πέφτουν σηκώνονται, γυναίκες που ξέρουν από το λίγο να βγάζουν πολύ, γυναίκες που πονάνε, δακρύζουν, χαμογελάνε, κλείνουν πληγές, φωνάζουν τα δίκια τους, διεκδικούνε το μέλλον τους.

Γυναίκες του ιατρονοσηλευτικού κόσμου των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν επ’ αόριστον προκειμένου για άλλη μια φορά να σταθείτε δίπλα σε όλους όσους σας χρειάζονται….τα σέβη μας!