Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας επικοινωνεί τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν την μεγάλη κοινότητα των ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες της ευρύτερης Περιφέρειας Θεσσαλίας αναζητώντας συνέργειες και λύσεις!

 

lhttps://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=79&id=36045&fbclid=IwAR0mDlpo5tnc2Y5que38w9FclpkbNOGflgI_PHZNwS8x2rBHn_4Jo-k0WeI#.XbBJpy4zaUl