Κοπή Πίτας Εθελοντών (2016)

///Κοπή Πίτας Εθελοντών (2016)
Κοπή Πίτας Εθελοντών (2016)

Κοπή Πίτας Εθελοντών (2016)

Ο Σύλλογὀς μας θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους τους ακούραστους εθελοντές του, παλιούς και νέους, καθώς και τους ψυχολόγους της Γκεστάλτ για την εδώ και χρόνια συνεισφορά τους στο έργο μας. Χωρίς αυτούς πολλά θα ήταν εκείνα που δε θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε. Να είστε καλά όλοι σας!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email