Φωτογραφίες από το Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στις 11-13 Απριλίου στη Λάρισα.